top of page
Wooden%20Stairs_edited.jpg

VANUIT BETROKKENHEID EN GELIJKWAARDIGHEID SAMEN GROEIEN

Samen van bewustwording naar creëren, ontwikkelen, groeien en integreren...

Wat doen wij zakelijk?: Diensten

BEWUSTWORDING

Onderzoek en advies 

Om de keuze te maken die zorgt dat je bereikt wat je wilt bereiken moet je wel de juiste vraag stellen. 

4PO doet onderzoek naar de kern van het probleem en onderscheidt hierin de oorzaken, gevolgen en symptomen. Zodat je vanuit de de juiste vraagstelling een keuze kan maken  voor een duurzame verandering.

Dit onderzoek doen wij door middel van deskresearch en interviews waarvan gestelde doelstellingen, werkwijze processen, onderlinge verwachtingen, communicatie en competenties deel uit maken.

CREËREN EN INTEGREREN

Implementatie

Om een verandering duurzaam door te voeren is draagkracht voor de verandering binnen de organisatie, het team en de individu van essentieel belang. 

4PO begeleidt directie, managers, teams en individu bij het creëren van draagkracht en bij het duurzaam implementeren en integreren van de verandering. 

Dit doen wij door middel van training, teamsessies, coaching en bemiddeling waarbij vanuit gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid nemen en geven vooropstaat.  

GROEI EN ONTWIKKELING

Coaching en training

Blijven ontwikkelen en groeien op individueel of teamnivau, op vaardigheden, kennis en persoonlijke competenties draagt positief bij aan de activiteit, zelfstandigheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers individueel en aan die van teams. 

4PO biedt training en coaching om medewerkers en teams, door middel van het opstellen van POP's en TOP's (Persoonlijke ontwikkelplan en Team ontwikkelplan), op structurele en duurzame wijze hun ontwikkeling en groei te creëren, te realiseren en te monitoren. 

SAMEN GROEIEN

Teamontwikkeling en -bemiddeling

Samen groeien werkt het best wanneer men kan samenwerken vanuit eigen kracht.

4PO begeleidt teams om optimaal te gaan samenwerken vanuit elkaars sterktes. Dit doen wij door medewerkers hun eigen kwaliteiten en die van de ander te laten (h)erkennen, begrip te creëren voor elkaars zwaktes en vanuit hier gezamenlijk te gaan ontdekken hoe de samenwerking optimaal kan worden doorgevoerd. Waarbij eigen verantwoordelijkheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid leidend zijn. 

bottom of page