top of page

VANUIT BETROKKENHEID EN GELIJKWAARDIGHEID VERBINDEN EN SAMEN GROEIEN

Wat doen wij zakelijk?: Tekst
Afbeelding9_edited_edited.png
Wat doen wij zakelijk?: Diensten

VOOR ORGANISATIES EN TEAMS

Onderzoek en advies 

Om de keuze te maken die zorgt dat je bereikt wat je wilt bereiken is het stellen van de juiste vraag het belangrijkste uitgangspunt.  

4PO doet, op het gebied van samenwerking, werkprocessen en functioneren, onderzoek naar de kern van het probleem en onderscheidt hierin de oorzaken, gevolgen en symptomen. Zodat je vanuit de de juiste vraagstelling een keuze kan maken  voor een duurzame verandering.

Dit onderzoek doen wij door middel van deskresearch en interviews waarvan gestelde doelstellingen, werkwijzen en processen, samenwerking, onderlinge verwachtingen, communicatie en competenties deel uit maken.

CREËREN EN INTEGREREN

Verandering

Om een verandering duurzaam door te voeren is draagkracht voor de verandering binnen de organisatie, het team en de individu van essentieel belang. 4PO begeleidt directie, managers, teams en individu bij het creëren van draagkracht en bij het duurzaam implementeren en integreren van de verandering.​

Dit doen wij door middel van training, teamsessies, coaching en bemiddeling waarbij vanuit gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid nemen en geven vooropstaat.  

GROEI EN ONTWIKKELING VAN TEAMS EN INDIVIDU

Coaching en training

Blijven ontwikkelen en groeien op individueel of teamnivau, op vaardigheden, kennis en persoonlijke competenties draagt positief bij aan de activiteit, zelfstandigheid, betrokkenheid en motivatie van medewerkers individueel en aan die van teams. 

4PO biedt training en coaching om medewerkers en teams op structurele en duurzame wijze ontwikkeling en groei te laten creëren, te realiseren en te monitoren.

SAMENWERKING

Teamontwikkeling en -bemiddeling

Samen groeien werkt het best wanneer men kan samenwerken vanuit eigen kracht.


4PO begeleidt teams om optimaal te gaan samenwerken vanuit elkaars sterktes. Dit doen wij door medewerkers hun eigen kwaliteiten en die van de ander te laten (h)erkennen, begrip te creëren voor elkaars zwaktes en vanuit hier gezamenlijk te gaan ontdekken hoe de samenwerking optimaal kan worden doorgevoerd. Waarbij eigen verantwoordelijkheid, wederzijds respect en gelijkwaardigheid leidend zijn. 


4PO is werkzaam in het MKB, bij (semi-)overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen, stichtingen en verenigingen en bij organisaties in de commerciële dienstverlening. Wilt u weten wat 4PO voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

bottom of page